Agenda Ledenvergadering 30 januari 2019

4401B199-C315-49F7-B85C-ACA4C636E604

 Jaarvergadering van s.v. Sint Adelbert 2018/2019

Datum:        Woensdag 30 januari 2019

Plaats :         Kantine s.v. Sint Adelbert

Tijd    :         19:30 uur

 

AGENDA

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter G.J. Apeldoorn

 

  1. Fusie

 

  1. Notulen voorgaande ledenvergadering 24-01-2018

 

  1. Ingekomen stukken

 

  1. Verslag penningmeester

 

  1. Verslag kascommissie ( Mark de Boer / Gijs Weijers )

 

  1. Aftreden bestuur

          Voorzitter Gert Jan Apeldoorn aftredend en niet herkiesbaar

         Penningmeester Susan Dekker aftredend en niet herkiesbaar

         Secretaris Eric Levering aftredend en niet herkiesbaar

 

        Voorstel nieuw bestuur

 

  1. Rondvraag / mededelingen

                               

  1. Sluiting         

Geschreven door: | Categorie: Nieuws.