Nieuwe indeling JEUGD seizoen 2018-2019

Ieder jaar heeft het jeugdbestuur aan het begin van de zomer, als alle leden ‘zomervakantie’ hebben, een uitdaging. Namelijk de indeling van het komend seizoen.

 

Omdat we een kleine vereniging zijn en per leeftijdscategorie een beperkt aantal leden kunnen indelen, is dit altijd een moeilijke klus. Het blijkt ieder jaar bijna onmogelijk om aan alle wensen te voldoen. Dit levert naast alle blije gezichten, individueel helaas soms ook teleurgestelde gezichten op. Dit laatste betreuren we en proberen we altijd zoveel mogelijk te voorkomen. Als jeugdbestuur proberen we altijd een zo goed mogelijke indeling te maken voor de vereniging, met daarbij het plezier van alle/zoveel mogelijk leden voorop. Hierbij uitgaande van de richtlijnen van de KNVB. Denk hierbij aan de regel dat de indeling gebaseerd is op geboortejaar en we als kleine vereniging niet in ieder geboortejaar voldoende kinderen hebben om teams te formeren. Ook het aantal afwijkingen (dispsenatiespelers) is aan regels gebonden.

 

Dit jaar zal voor het eerst een combinatieteam Adelbert-Zeevogels het veld betreden. Dit komt omdat de puzzel dit jaar geen andere uitkomst liet dan in overleg met elkaar tot een oplossing voor beide verenigingen te komen. Meer informatie volgt zodra deze bekend is (denk aan training, begeleiding, naamstelling, tenue, wanneer en waar thuis spelen etc.)

 

Momenteel zijn we nog voor diverse teams op zoek naar leiders en trainers, dus als je daar als ouder of anderszins betrokkene voor in bent, meld je bij het jeugdbestuur. Zodra meer bekend is en wanneer de training en wedstrijden weer beginnen, informeren we jullie via onze website.

 

De nieuwe indeling vind je hier terug:

 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de coördinator van je leeftijdscategorie.

LET OP:Wijzigingen zijn voorbehouden, het jeugdbestuur kan nog altijd mogelijke wijzigingen doorvoeren als daar reden voor is.

 

Fijne zomervakantie en met vriendelijke groet,

 

Jeugdbestuur S.V. St. Adelbert

Geschreven door: | Categorie: Nieuws.