Normen en waarden

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) bij Adelbert,:een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Het is belangrijk dat we dezelfde uitgangspunten hanteren.

Hierbij maakt het bestuur van s.v. sint Adelbert een opsomming van de vijf basiswaarden:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

 

Elke basiswaarde is ‘geladen’ met een aantal concrete normen. Benadrukt dient hier te worden dat deze normen dynamisch zijn, d.w.z. aan verandering onderhevig, afhankelijk van de tijdsgeest en omstandigheden. Verenigingen in steden vertalen deze normen al in gedragsregels met bijbehorende sancties. Zover is het bij Adelbert gelukkig nog niet. We hebben een kleine vereniging en een relatief kleine groep vrijwilligers. Vooralsnog kunnen we daarom volstaan met deze richtlijnen.

Plezier

 • Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid.
 • Wij vieren de overwinning
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen
 • Wij zijn trots op wat wij hebben
 • Prestatie gaat niet ten koste van plezier
 •  We lachen met elkaar, niet om elkaar

Respect

 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld
 • Ouders bemoeien zich niet met speltechnische zaken
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendom (accommodatie en materiaal)
 • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat voorgeschreven is
 • Wij respecteren het kantine reglement, ook voor wat betreft het gebruik van alcoholische consumpties
 • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs.
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag
 • Wij accepteren geen bijnamen en scheldwoorden tijdens wedstrijden en trainingen
 • Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding

Eerlijkheid

 • Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)
 • Leiding/trainers en bestuur lichten keuzes aan de spelers toe
 • Leiders, trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk
 • Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag
 • Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag
 • Het bestuur verschaft voldoende informatie en de informatie die gegeven wordt, is juist en tijdig

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de jeugd
 • Ouders zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden
 • De coach ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt als gastheer op.
 • Trainers zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig (jeugd)
 • Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd.
 • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
 • Het bestuur, begeleiders, ouders en trainers nemen taken op zich en geven het goede voorbeeld
 • Wij corrigeren ongewenst gedrag.
 • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen.
 • Sportiviteit
 • Wij spelen het spel volgens de regels
 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
 • Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding
 • Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
 • Wij applaudisseren als ouders langs de kant ook bij een mooi doelpunt van de tegenstander
 • Wij maken en dulden geen racistische opmerkingen of opmerkingen die een ander schade kunnen aandoen
 • Ouders ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze
 • Iedereen doet aan het spel mee
 • Wij provoceren niet